Hlavní řešitel projektu

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Česká republika

www.vulhm.cz

Koordinátorka projektu

Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.
E-mail: vejpustkova@vulhm.cz
Tel. + 420 257 892 206

Partner projektu

Lesní družstvo obcí
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav